Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych

Wczoraj, 11 października, w Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się VII Spotkanie Grupy ds. dostępności zasobów internetowych. Spotkanie prowadził Przewodniczący Grupy ds. dostępności, a zarazem Przewodniczący Rady Fundacji Widzialni Artur Marcinkowski. PTI reprezentowane było przez kol. Małgorzatę Piątkowską,­ Przewodniczącą Sekcji PTI eZdrowie-życie bez barier oraz Tomasza Szatkowskiego, Dyrektora Izby Rzeczoznawców.

Uczestników przywitała Minister Anna Streżyńska. Kolejne wystąpienie należało do Grzegorza Zajączkowskiego, który zastąpił niedawno na stanowisku Lidera Cyfryzacji Włodzimierza Marcińskiego. Henryka Szczepanowska z Zespołu Lidera Cyfryzacji przedstawiła stanowisko wobec dostępności serwisów internetowych.

Uczestnicy spotkania mieli także okazję zapoznać się z wynikami badań dostępności portali gov.pl i obywatel.pl. Rezultaty audytu przedstawił Przemysław Marcinkowski - Członek Zarządu Fundacji Widzialni i ekspert ds. dostępności. Maria Szymańska, zastępca Dyrektora Departamentu Spraw Europejskich w Ministerstwie Rozwoju, podsumowała spotkanie z Komisją Europejską w sprawie Europejskiego Aktu Dostępności (EAA, European Accessibility Act). Ostatnia prelekcja ­- Izabeli Morchen z Uniwersytetu Śląskiego - dotyczyła projektów edukacyjnych i e-podręczników.

Po wystąpieniach przewidziano czas na dyskusję, której główną tematyką była kwestia dostępności w edukacji. Omawiano rozwiązania stosowane w e-podręcznikach i materiałach multimedialnych, szczególnie tych przeznaczonych do nauczania początkowego.

Raport dostępności serwisów publicznych w 2017 r., opracowany przez Fundację Widzialni można pobrać ze strony: http://widzialni.org/container/raport-dostepnosci-2017.pdf

Robocze opracowanie o Europejskim Akcie Dostępności, przygotowane przez Ministerstwo Rozwoju dostępne jest na stronie: https://dsc.kprm.gov.pl/sites/default/files/eaa_broszura_kprm_28.09.2017.final__0.pdf

Wniosek dotyczący dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie zbliżenia przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych państw członkowskich w odniesieniu do wymogów dostępności produktów i usług (wraz z załącznikami) można znaleźć na stronie http://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/PDF/?uri=CELEX:52015PC0615&from=EN

Fot. Artur Marcinkowski, Fundacja Widzialni - https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1684585774886392&set=a.127952923883026.20508.100000049581993&type=3&theater

Fot. Małgorzata Piątkowska