Relacja z Wielkiej Gali

Zapraszamy do zapoznania się z fotorelacją z Wielkiej Gali Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017. Uroczystość odbyła się w dniu wczorajszym, 11 maja w Klubie Bankowca przy ul. Smolnej 6. Podczas części oficjalnej goście wysłuchali przemówienia prezesa PTI Mariana Nogi oraz nagrania z orędziem Sekretarza Generalnego International Telecommunication Union, Pana Houlin Zhao. Głos zabrał także Ogólnopolski Koordynator ECDL Jacek Pulwarski, który przedstawiał wyniki 20-letniej działalności w zakresie certyfikacji umiejętności komputerowych w Polsce. Jako następny przemówienie wygłosił poseł Paweł Pudłowski, przewodniczący sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii, podkreślając ogromne znaczenie przetwarzania wielkich zbiorów danych (big data) dla rozwoju gospodarki. Głos zabrał także Pan Jacek Szczepański, wiceprezes firmy Atende S.A., która była partnerem uroczystości. Nakreślił on szybko postępujące zmiany w cyfrowej rewolucji i konieczność podnoszenia umiejętności komputerowych oraz innowacyjności produktów.