Relacja z KKIO 2017

W sobotę zakończyła się organizowana w Rzeszowie trzydniowa XIX Krajowa Konferencja Inżynierii Oprogramowania (KKIO). Nadrzędnym celem tegorocznej edycji było stworzenie platformy współpracy pomiędzy nauką a biznesem - odbywała się ona po hasłem: Research makes good praxes – practice stimulates research.

Organizatorem wydarzenia był Oddział Podkarpacki PTI wraz z Wydziałem Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedrą Inżynierii Oprogramowania Politechniki Wrocławskiej, Sekcją Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydziałem Matematyczno-Przyrodniczym Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytutem Systemów Informatycznych WAT. Ze strony Politechniki Rzeszowskiej i Oddziału Podkarpackiego PTI prace związane z organizacją konferencji koordynowali dr inż. Marek Bolanowski (prezes Oddziału Podkarpackiego PTI i członek Zarządu Głównego PTI), dr inż. Andrzej Paszkiewicz (wiceprezes Oddziału Podkarpackiego PTI) oraz dr inż. Bartosz Pawłowicz.

Gościnne wykłady wygłosili Profesor Alexander Egyed z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu oraz Profesor Tracy Hall z londyńskiego Brunel University. Wystąpienie Profesora Alexandra Egyed dotyczyło metod skutecznej współpracy w zespole projektantów oprogramowania oraz możliwości ponownego wykorzystania wypracowanych wcześniej rozwiązań. Z kolei Profesor Tracy Hall przedstawiła zasady tworzenia wiarygodnego modelu przewidywania uszkodzeń (Defect Prediction Model), który ma szansę sprawdzić się w środowisku biznesowym.

Prezentacje zgłoszone na konferencję zostały przypisane do 10 sesji tematycznych. Zaplanowano bloki wystąpień dotyczące m.in. modeli i języków programowania oraz przykładów ich zastosowań. Osobne sesje poświęcone były zagadnieniom związanym z inżynierią systemów i oprogramowania oraz metodykom zarządzania tworzeniem aplikacji. Organizatorzy dołożyli wszelkich starań, aby w każdej sesji prezentowane były zarówno wyniki badań naukowych, jak i przykłady wdrożeń.

Prezentacje przedstawione na konferencji zostały opublikowane w serii wydawniczej Springera pt. Studies in Computational Intelligence oraz w Zeszytach Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Oprócz sesji wypełnionych prezentacjami, podczas konferencji uczestnicy mogli wziąć udział w warsztatach tematycznych - m.in. na temat wykorzystania chmury Azure, platformy tworzenia gier Unity3D oraz specyfiki tworzenia oprogramowania na potrzeby branży medycznej.

KKIO jest najważniejszą z serii konferencji poświęconych inżynierii oprogramowania organizowanych w Polsce. Od 1999 roku zakres konferencji obejmuje zagadnienia związane z badaniami naukowymi i aspektami praktycznymi. Konferencja rokrocznie organizowana jest pod patronatem Polskiego Towarzystwa Informatycznego. XIX edycja tej konferencji została zorganizowana w Rzeszowie. Celem konferencji KKIO 2017 jest stymulowanie badań i wspieranie współpracy pomiędzy nauką i przemysłem. Konferencja stanowi platformę umożliwiającą prezentację wyników badań naukowych oraz umożliwia wymianę doświadczeń pomiędzy przemysłem i środowiskiem naukowym. Sesje, spotkania i warsztaty organizowanie w trakcie konferencji pozwalają na nawiązanie kontaktów, inicjują współpracę pomiędzy naukowcami i inżynierami, co może z kolei zaowocować realizacją wspólnych projektów krajowych i międzynarodowych (np. Horizon 2020). Konferencja pozwala kadrze kierowniczej z przemysłu na poszerzenie swojej wiedzy na temat inżynierii oprogramowania i poznanie najnowszych osiągnięć w tej dziedzinie nauki. Szczegółowe informacje na temat wydarzenia można znaleźć na stronie www.kkio.pti.org.pl.

Dziękujemy wszystkim uczestnikom konferencji i zapraszamy na kolejną edycję za rok!

Marek Bolanowski, Andrzej Paszkiewicz

Otwarcie konferencji KKIO 2017, od lewej: Dr hab. inż. Lech Madeyski prof. PWr. z Politechniki Wrocławskiej, dr hab. Piotr Kosiuczenko prof. nadzw. z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (autor zdjęcia: Marek Bolanowski)

Ceremonia otwarcia Konferencji KKIO 2017: wystąpienie: Prezesa Polskiego Towarzystwa Informatycznego Włodzimierz Marciński (autor zdjęcia: Marek Bolanowski)

Ceremonia otwarcia Konferencji KKIO 2017: wystąpienie: dziekana WEiI prof. dr hab. inż. Kazimierza Buczka (autor zdjęci: Marek Bolanowski)

Wykład otwierający konferencję prof. Tracy Hall: Building ‘Good’ Defect Prediction Models (autor zdjęci: Marek Bolanowski)