Przygotowania do polskiej edycji Forum Zarządzania Internetem (IGF)

W Ministerstwie Cyfryzacji odbyło się dzisiaj (12 lipca) spotkanie dotyczące organizacji pierwszej polskiej edycji Forum Zarządzania Internetem (IGF, Internet Governance Forum). Uczestniczyli w nim, oprócz przedstawicieli Ministerstwa, także reprezentanci różnych grup interesariuszy – organizacji technicznych, pozarządowych, biznesu i nauki. Polskie Towarzystwo Informatyczne reprezentował Prezes Włodzimierz Marciński.

Forum Zarządzania Internetem odbędzie się 21 listopada 2017 r. w Centrum Nauki Kopernik. Komitet sterujący zaprasza do zgłaszania tematów, które powinny zostać poruszone podczas konferencji. Zgłoszeń można będzie dokonać poprzez formularz, który pojawi się na stronie http://igf.nask.pl/ w najbliższy poniedziałek (17 lipca). Należy wskazać organizatora, temat i formułę jego realizacji, listę współpracowników oraz kontakt do koordynatora.

Przedstawiciele komitetu sterującego podkreślali, że Forum wyróżniać ma właśnie oddolny charakter wyboru tematyki, wielostronność ujęcia tematów (przez różnych interesariuszy) oraz regionalny charakter – poruszone zostaną kwestie istotne dla Polski i Europy Środkowo-Wschodniej. W Forum uczestniczyć będą bowiem również przedstawiciele Czech i Węgier.

Podczas samego spotkania roboczego uczestnicy sygnalizowali znaczenie takich tematów, jak:
- ochrona danych, bezpieczeństwo w sieci, darknet;
- telemedycyna i e-zdrowie;
- edukacja i kompetencje cyfrowe;
- procesy społeczne i ekonomiczne związane z rozwojem cyfrowym;
- technologia blockchain;
- kontrola sieci i blokowanie dostępu do stron (m.in. oferujących nielegalne gry hazardowe).

Wnioski wypracowane podczas polskiego Forum Zarządzania Internetem mają zostać zaprezentowane w trakcie ogólnoświatowej edycji IGF, która odbędzie się w Genewie 18-21 grudnia 2017 r. Sekretarz Stanu w Ministerstwie Cyfryzacji Krzysztof Szubert zapowiedział także, że w prace nad przygotowaniem Forum zostaną włączeni przedstawiciele wszystkich Ministerstw, które zajmują się kwestiami związanymi z cyfryzacją – tak, aby wypracowane opinie mogły znaleźć swoje zastosowanie.

Ministerstwo Cyfryzacji planuje, żeby współpraca z rożnymi grupami interesariuszy - nawiązana przy okazji organizacji Forum - przybrała formę stałych konsultacji. Prace odbywać się mają nie w formalnie powołanych zespołach, ale w ramach oddolnie tworzących się grup osób zainteresowanych konkretnymi tematami. Spotkania takich grup będą mogły odbywać się w Ministerstwie Cyfryzacji.

Więcej informacji o inicjatywie można znaleźć na stronie http://igf.nask.pl/.

Paulina Giersz