Propozycje zmian w Statucie

W grudniu odbyło się pierwsze posiedzenie Zespołu Statutowego. Zadaniem Zespołu jest opracowanie propozycji zmian Statutu, które będą procedowane podczas najbliższego Zjazdu Zwyczajnego, zaplanowanego na 24 czerwca 2017 r. Na spotkaniu inauguracyjnym przewodniczącą Zespołu została wybrana Anna Cetnarowicz-Jutkiewicz, wiceprzewodniczącymi - Jacek Niwicki i Wojciech Kiedrowski , a sekretarzem - Tobiasz Koprowski. W skład Zespołu weszli także: Zenon Sosnowski, Zdzisław Łuczak, Barbara Królikowska, Marek Bolanowski, Marcin Zając, Jacek Niwicki, Artur Tusień, Wojciech Kulik, Jerzy Nowak, Beata Ostrowska, Andrzej Paszkiewicz, Janusz Żmudziński, Bogdan Wit, Wojciech Walaszkowski, Marek Węgrzyn, Ewa Sumowska, Teresa Piotrowska-Cichocka. W Zespole Statutowym znaleźli się więc przedstawiciele wszystkich Oddziałów PTI.

Przewodnicząca Zespołu Statutowego zwraca się do wszystkich członków PTI o zgłaszanie propozycji zmian do Statutu Towarzystwa. Należy nadsyłać je do kol. Anna Cetnarowicz- Jutkiewicz (ankacj[at]gmail.com) lub do pozostałych członków Zespołu (np. do przedstawiciela swojego Oddziału w Zespole). Ze względu na konieczność konsultacji z prawnikiem i organem nadzoru, jak również na konieczność wypracowania tekstu jednolitego Statutu, ostateczny termin nadsyłania propozycji upływa 31 stycznia 2017 roku.