Prof. Mike Hinchey na Seminarium Środowiskowym

Prelegentem kolejnego Seminarium Środowiskowego – zaplanowanego na 22 stycznia – będzie prof. Mike Hinchey – przewodniczący Międzynarodowej Federacji Przetwarzania Informacji (IFIP – International Federation for Information Processing), profesor Uniwersytetu w Limerick i ekspert NASA. Tytuł najbliższego seminarium to: "Building Resilient Space Exploration Systems" (Budowanie elastycznych systemów eksploracji kosmosu). Profesor Hinchey omówi metody tworzenia oprogramowania, które umożliwiają późniejsze bezpieczne modyfikacje, adaptacje i aktualizacje kodu.

Wykład odbędzie się 22 stycznia o godz. 16.30 na Wydziale Matematyki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej (sala 329). Organizatorami wydarzenia są: oddział Mazowiecki PTI, Instytut Badań Systemowych PAN, Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, Polski Oddział IEEE Computer Society oraz Polskie Towarzystwo Badań Operacyjnych i Systemowych.