Posiedzenie Rady ds. Kompetencji Sektora IT

Na 7 grudnia br. zaplanowano trzecie posiedzenie Rady Sektorowej. Posiedzenie odbędzie się w siedzibie PTI (Warszawa, ul. Solec 38/103) w godz. 10:30-16:00.

W programie m.in. informacja o działaniach Rady od posiedzenia czerwcowego, o wynikach kontroli PARP, o przebiegu Forum Biznes-Edukacja ze szczególnym uwzględnieniem wyników Edu-Mixera oraz o zmianach w ustawie o PARP i wynikających stąd planowanych działaniach Rady. Przewidziana jest też dyskusja na temat planów pracy Rady na 2018 r. oraz dyskusja w Komitetach zadaniowych.

za: http://radasektorowa.pl/index.php/109-trzecie-posiedzenie-rady-7-grudnia-2017-r