Posiedzenie Rady Naukowej PTI

Drugie posiedzenie Rady Naukowej PTI III kadencji zorganizowano 1 grudnia w Lublinie, równolegle do obrad dwóch konferencji - Informatyka w Zarządzanie oraz Metody Komputerowe w Ekonomii Eksperymentalnej (CMEE, Computational Methods in Experimental Economics).

Plan posiedzenia obejmował trzy główne punkty, dotyczące kolejno: konkursu na Książkę Informatyczną Roku 2018, kwestii włączenia się Rady w obchody 70-lecia informatyki w Polsce i dyskusji środowiskowej dotyczącej zdefiniowania zawodu informatyka.

Pełne sprawozdanie z posiedzenia Rady Naukowej dostępne jest na stronie: http://rn.pti.org.pl/index.php/sprawozdania/66-sprawozdanie-rn-12-2017.