Posiedzenie Rady Naukowej PTI

W dniu dzisiejszym, 1 czerwca, odbyło się ostatnie posiedzenie Rady Naukowej obecnej kadencji. Obrady poświęcone były przede wszystkim kolejnej edycji Konkursu na Najlepsza Książkę Informatyczną. O naborze na konkurs w bieżącym roku pisaliśmy już wcześniej.