Posiedzenie Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii

W dniu 06.12.2017 r. odbyło się kolejne posiedzenie sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Posiedzeniu przewodniczył poseł Paweł Pudłowski. Ministerstwo Cyfryzacji (MC) reprezentowali minister Anna Streżyńska, podsekretarz stanu Karol Okoński, dyrektor Piotr Gajewski oraz dyrektor Marcin Walentynowicz. PTI było reprezentowane przez Dyrektora Izby Rzeczoznawców Tomasza Szatkowskiego. W spotkaniu uczestniczyli także przedstawiciele Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Centralnego Ośrodka Informatyki, Związku Miast Polskich.

W ramach porządku dziennego przedstawiciele Ministerstwa referowali dwa zagadnienia:

We wprowadzeniu minister Anna Streżyńska powiedziała, że oba z prezentowanych projektów należą do kluczowych przedsięwzięć realizowanych przez Ministerstwo. Szczególnym powodem do dumy jest system mDokumenty.

Projekt masowej migracji akt stanu cywilnego przedstawił Piotr Gajewski, zastępca dyrektora Departamentu Rozwoju Systemów MC. Celem pilotażu było potwierdzenie poprawności działania narzędzia, jakie zostało przygotowane do prowadzenia masowej migracji. Sprawdzano m.in. bezpieczeństwo transmisji danych, wydajność systemu oraz jakość i poprawność migrowanych danych. Inny ważny element jaki był weryfikowany - szczególnie w pierwszej fazie pilotażu - to poprawność konfiguracji stacji roboczych. Pilotaż rozpoczął się 28 czerwca 2017 r. w dwóch urzędach - w Nowej Soli i Częstochowie. Do 1 grudnia rozszerzono go na 52 urzędy stanu cywilnego w Polsce. Narzędzie sprawdziło się, urzędy są więc zachęcane do korzystania z niego. Kolejnym krokiem planowanym na luty 2018 r. jest wprowadzenie funkcjonalności masowego podpisu - aby dodatkowo uprościć procedurę przekazywania danych do rejestru.

Informację podsumowującą dotychczasowy przebieg pilotażu wdrażania aplikacji mDokumentów przedstawił Marcin Walentynowicz, dyrektor Departamentu Utrzymania Systemów MC. Omówił założenia do projektu, cele, przebieg pilotażu oraz planowane działania w niedalekiej perspektywie. Ambicją Ministerstwa jest aby mDokumenty funkcjonowały w relacjach obywatel-obywatel, obywatel-urząd, obywatel-policja, obywatel-mikroprzedsiębiorstwa i jednostki usługowe oraz obywatel-biznes. Dyrektor Marcin Walentynowicz przedstawił także istotę usługi mTożsamość. System ma w chwili obecnej ok. 30 tys. aktywnych użytkowników.

W drugiej części posiedzenia przedstawiciele Ministerstwa odpowiadali na pytania. W dyskusji wzięli udział m.in. posłowie: Paweł Pudłowski, Paweł Arndt, Arkadiusz Marchewka, Andrzej Halicki (minister administracji i cyfryzacji w latach 2015-2015) oraz Marek Wójcik za Związku Miast Polskich.

Tomasz Szatkowski, oprac. Paulina Giersz