Polskie słownictwo informatyczne

Sekcja Terminologiczna PTI donosi, że 5 lipca w Instytucie Podstaw Informatyki PAN odbyło się seminarium Zespołu Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego PAN. Podczas spotkania zaprezentowano oprogramowanie do ekstrakcji terminologii TermoPL, testowane do tej pory na tekstach medycznych, ekonomicznych oraz prawnych. Celem prac Zespołu jest zbudowanie polsko-angielskiego słownika terminów informatycznych. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele Oddziału Mazowieckiego i Sekcji Terminologicznej PTI: Andrzej Dyżewski, Tomasz Kulisiewicz, Bohdan Pilawski, Witold Staniszkis i Marek Średniawa. Pracom Zespołu Terminologicznego przewodniczy Andrzej Blikle, były prezes i członek honorowy Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Więcej informacji można znaleźć na stronie Oddziału Mazowieckiego - http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:210