PTI i historia informatyki

Przedstawiamy opracowanie autorstwa Przewodniczącego Sekcji Historycznej Jerzego S. Nowaka na temat prac wykonanych w ramach PTI na rzecz dokumentacji historii polskiej informatyki.

Poniższy szkic przedstawia przegląd działań Polskiego Towarzystwa Informatycznego w sferze historii polskiej informatyki, wskazując również inne podobne prace czy portale internetowe. Oprócz przeglądu działań pokazano zasoby archiwalne, które należy udostępnić społeczności informatycznej. Do takich zasobów zaliczono materiały konferencyjne, w szczególności PTI oraz współpracujących z nami stowarzyszeń.

Zestawienie wymienia zasoby czasopism i wydawnictw ciągłych w wersjach cyfrowych, zespoły akt archiwalnych udostępnionych w wersji cyfrowej oraz prezentuje dokumenty PTI w wersjach cyfrowych. Oprócz tego wskazano kierunki dalszych prac cyfryzacyjnych („białe plamy”), zwracając uwagę na trudności z udostępnieniem z powodu ograniczeń prawa autorskiego. Pokazano również inicjatywy innych organizacji i osób prywatnych, działających na niwie zachowania dorobku polskiej informatyki.

Celem generalnym działań PTI, niezależnie od obowiązku statutowego, jest zachowanie tradycji w polskiej informatyce i uczczenie 70-lecia jej powstania w 1948 r. Prowadzone prace zrealizowano głównie w latach 2008–2017, czyli w kadencjach Prezesów Marka Hołyńskiego i Mariana Nogi, przy pełnym wsparciu Zarządów Głównych z lat 2008–2017.

Jerzy S. Nowak

P.S. Przypominamy, że w ostatnim czasie wyszły monografie dotyczące historii polskiej informatyki: „Wizje i trudne początki”, „Systemy i zastosowania” oraz „Informatyka w służbach specjalnych PRL”