Ocena wykonalności projektów ICT – monografia z serii Biblioteczka Izby Rzeczoznawców

Ukazał się V tom serii Biblioteczka Izby Rzeczoznawców PTI. Monografia autorstwa dr inż. Dariusza Boguckiego nosi tytuł „Wprowadzenie do oceny wykonalności projektów ICT”. Wydawcą jest Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Uruchomienie funduszy europejskich w Polsce upowszechniło stosowanie studium wykonalności – raportu oceniającego możliwość skutecznej realizacji przedsięwzięcia w określonych uwarunkowaniach finansowych, technicznych, organizacyjnych, prawnych i czasowych. Coraz częściej w praktyce rzeczoznawcy i audytora systemów informatycznych zachodzi konieczność sporządzenia opinii związanych z wykonalnością przedsięwzięć informatycznych.

Niniejsza publikacja przybliży osobom zajmującym się oceną projektów IT koncepcje i zasady przygotowania oraz oceny studium wykonalności, niemniej jest ona adresowana do wszystkich specjalistów IT.

Autor opracowania, dr inż. Dariusz Bogucki jest rzeczoznawcą Polskiego Towarzystwa Informatycznego, który zredagował i ocenił ponad 50 studiów wykonalności projektów ICT. Skończył Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych Politechniki Warszawskiej, doktorat obronił w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN . Dodatkowo ukończył także studia podyplomowe zarządzania projektami w Szkole Głównej Handlowej oraz Studium Integracji Europejskiej KSAP. Był stypendystą Programu Departamentu Stanu USA „US Visitor”, podczas którego zajmował się rozwiązaniami eGovernment w administracji federalnej, stanowej i lokalnej. Obecnie pracuje także jako wykładowca akademicki i ekspert w zakresie finansowania projektów ICT.

Zapraszamy do lektury opracowania opartego o solidną wiedzę merytoryczną i praktyczną, dotyczącą przygotowania, prowadzenia i oceny projektów ICT:
http://pti.org.pl/content/download/6669/49577/file/Biblioteczka%20Izby%20Rzeczoznawc%C3%B3w%20PTI%20-%20Tom%205.pdf