Nowy Statut PTI

W dniu 6 października Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) dokonał wpisu zmian w Statucie PTI, które przyjęto na Zjeździe Delegatów 25 czerwca 2017 r. Obowiązujący Statut można znaleźć na stronie http://www.pti.org.pl/content/download/6822/50369/file/statut%2025.06.2017.pdf.


Najważniejsze decyzje, które w sprawie Statutu podjęli Delegaci to:

za: https://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:211