Nowe władze w Oddziale Świętokrzyskim

Walne Zgromadzenie w Oddziale Świętokrzyskim odbyło się 23 kwietnia. Członkowie Oddziału wybrali władze lokalne oraz delegatów na XII Zjazd PTI. Nowym prezesem został Marcin Nowak, dotychczasowy prezes - Artur Tusień pełnić będzie w nowej kadencji funkcję wiceprezesa.

Aktualny skład Zarządu Oddziału Świętokrzyskiego znajduje się na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Swietokrzyski; wkrótce pojawi się tam również lista członków Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.

Wszystkim wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!