Nowe władze Oddziału Zachodniopomorskiego

Walne zgromadzenie wyborcze w Oddziale Zachodniopomorskim wyłoniło w dniu 26 kwietnia nowe władze lokalne oraz delegatów na XII Zjazd. Nowym prezesem został Tomasz Komorowski, funkcje wiceprezesów pełnić będą: Barbara Królikowska oraz Zdzisław Szyjewski. Pełny skład nowych władz Oddziału znajduje się na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Zachodniopomorski.

Wszystkim wybranym gratulujemy!