Nowe władze Oddziału Podlaskiego PTI

W dniu 25 marca 2017 r. odbyło się III Walne Zgromadzenie Członków Oddziału Podlaskiego. Oprócz delegatów na XII Zjazd PTI, który odbędzie się 24 czerwca, członkowie Oddziału wybrali także nowe władze lokalne. Prezesem Oddziału Podlaskiego został kol. Zenon Sosnowski. Pełną listę członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału można znaleźć na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Podlaski.

Wszystkim wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!