Nowe władze Oddziału Górnośląskiego

Walne zgromadzenie członków Oddziału Górnośląskiego odbyło się wczoraj, 25 maja w Parku Naukowo-Technologicznym Euro-Centrum w Katowicach. Podczas spotkania ustępujący Zarząd przedstawił sprawozdanie ze swojej działalności w latach 2014-2017. Kolejno prezentowali rezultaty swojej pracy wszyscy obecni członkowie Zarządu wraz z prezesem kończącym sprawozdanie. Zarząd uzyskał absolutorium.
Przeprowadzono wybory nowych władz Oddziału na kadencję 2017-2020. Prezesem Zarządu Oddziału Górnośląskiego PTI wybrany został Sławomir Smugowski. W skład nowego Zarządu weszli także: Wiesław Grządziel, Adrian Kapczyński, Dariusz Kowal, Mariusz Tomaka, Marcin Zając, Jarosław Żabówka. Pełny skład władz znajduje się na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Gornoslaski. Członkowie OGS wybrali również delegatów na zbliżający się XII Zjazd PTI.

Wszystkim delegatom, członkom Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego gratulujemy wyboru.