Nowe władze Oddziału Dolnośląskiego

Walne zgromadzenie wyborcze w Oddziale Dolnośląskim odbyło się 8 kwietnia. Członkowie wybrali nowe władze lokalne oraz delegatów na XII Zjazd, który odbędzie się 24 czerwca w Warszawie. Prezesem Oddziału został kol. Lech Madeyski. Pełną listę członków Zarządu, Sądu Koleżeńskiego i Komisji Rewizyjnej Oddziału można znaleźć na stronie http://pti.org.pl/O-nas/Struktura-organizacyjna/Oddzialy-PTI/Oddzial-Dolnoslaski.

Wszystkim wybranym do nowych władz serdecznie gratulujemy!