Nowe Zeszysty Rady Naukowej

W serii "Zeszyty Rady Naukowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego" ukazały się dwa kolejne tomy. Pierwsza z monografii, zawierająca artykuły w języku angielskim nosi tytuł „Software Engineering Research for the Practice”. Redaktorami tomu są: Piotr Kosiuczenko, Lech Madeyski, Mirosław Ochodek, Andrzej Paszkiewicz. Polskojęzyczną monografię – pod redakcją Lecha Madeyskiego, Piotra Kosiuczenko i Marka Bolanowskiego – wydano pod tytułem „Inżynieria oprogramowania i systemy czasu rzeczywistego: od badań do praktycznych zastosowań”.

Obie pozycje dostępne są w formie elektronicznej na stronie: http://rn.pti.org.pl/index.php/publikacje-rady-naukowej/publikacje-2017.