Nagroda im. Marka Cara dla kol. Macieja Stroińskiego

Podczas tegorocznego, XIII Forum Teleinformatyki wręczono po raz kolejny Nagrody im. Marka Cara, tragicznie zmarłego w 1997 roku, jednego z pomysłodawców i pierwszego Przewodniczącego Rady Programowej Forum. W tej edycji statuetki odebrali: Janusz Dygaszewicz, Dyrektor Departamentu Programowania i Koordynacji Badań Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz Maciej Stroiński, członek-założyciel PTI, obecnie pełniący funkcję Dyrektora ds. technicznych Poznańskiego Centrum Superkomputerowo-Sieciowego (PCSS) i Wiceprzewodniczącego Konsorcjum PIONIER.

Ideą Nagrody jest wyróżnienie wybitnych osiągnięć w tworzeniu warunków dla rozwoju społeczeństwa informacyjnego w Polsce. Nagrodę przyznaje Kapituła, powołana z inicjatywy Rady Programowej Forum. Kapituła doceniła zasługi Janusza Dygaszewicza we wdrażaniu oryginalnych rozwiązań w dziedzinie informatyzacji procesów zbierania i przetwarzania danych w Głównym Urzędzie Statystycznym. Zwrócono także uwagę na aktywność laureata w naukowych debatach i działaniach popularyzujących wiedzę o zastosowaniach nowych narzędzi informatycznych, zwłaszcza z dziedziny statystyki publicznej i informacji o terenie. W uzasadnieniu przyznania Nagrody kol. Maciejowi Stroińskiemu podkreślono, że współtworzył on koncepcję rozwoju infrastruktury informatycznej nauki w Polsce oraz aktywnie reprezentował polskie środowisko teleinformatyczne na arenie międzynarodowej; doceniono także jego wkład w rozwój polskiej nauki i gospodarki.

Nominowanymi do tegorocznej Nagrody im. Marka Cara byli także:
• Paweł Pisarczyk – Prezes Zarządu Atende Software;
• Dr inż. Marcin Wojciechowski - Kier. Działu Teleinformatyki w Uniwersyteckim Centrum Klinicznym Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego;
• Krzysztof Mączewski – Dyrektor Departamentu Geodezji i Kartografii Urzędu Marszałkowskiego woj. Mazowieckiego.

Serdecznie gratulujemy laureatom i nominowanym!

Za: https://pl-pl.facebook.com/ForumTeleinformatyki/posts/1698467270177350

(laureaci Nagrody, od lewej: Janusz Dygaszewicz i Maciej Stroiński, fot. Forum Teleinformatyki)