Monografia o ELWRO

Polskie Towarzystwo Informatyczne objęło honorowym patronatem publikację pt. „Polskie komputery rodziły się w ELWRO we Wrocławiu. Rola Wrocławskich Zakładów elektronicznych ELWRO w rozwoju informatyki w Polsce”. Autorzy - Barbara Maćkowiak, Andrzej Musielak, Bogdan Safader - są informatykami pracującymi niegdyś w ELWRO. Monografię wydano we współpracy z Archiwum Państwowym we Wrocławiu, a wstępem opatrzył ją Przewodniczący Sekcji Historycznej Jerzy S. Nowak.

Jutro, 16 października o godz. 13 w Archiwum Państwowym we Wrocławiu odbędzie się spotkanie promujące książkę; wezmą w nim udział także przedstawiciele Polskiego Towarzystwa Informatycznego.