Międzynarodowy Konkurs Informatyczny Bóbr rusza już wkrótce

W dniach 13-16 listopada 2017 roku odbędzie się XII edycja polska Międzynarodowego Konkursu Informatycznego Bóbr (http://www.bobr.edu.pl), organizowanego wspólnie przez Oddział Kujawsko-Pomorski PTI, Wydział Matematyki i Informatyki UMK oraz firmę Learnetic Gdańsk.

Konkurs jest adresowany do uczniów wszystkich typów szkół, na wszystkich etapach edukacyjnych. Jego głównym celem jest rozwój myślenia algorytmicznego i doskonalenie posługiwania się technologią informacyjną i komunikacyjną wśród dzieci i młodzieży. Konkurs znacząco wspiera kształcenie myślenia komutacyjnego, rozumianego jako umiejętność rozwiązywania problemów z różnych dziedzin ze świadomym wykorzystaniem metod i technik wywodzących się z informatyki. Udział w Bobrze zwiększa zaangażowanie uczniów w stosowaniu komputerów i technologii informacyjnej, przyczyniania się do ich rozwoju i kształtowania twórczego podejścia przy zdobywania wiedzy i umiejętności, sprzyja wyrównywaniu szans stosowania tej technologii w grupach dziewcząt i chłopców oraz zachęca do zdobywania umiejętności potrzebnych w ich życiu osobistym i w przyszłej pracy zawodowej.Na całym świecie brakuje programistów – udział w konkursie to często pierwszy krok do zainteresowania dzieci i młodzieży umiejętnością programowania, a przez to rozwijania uzdolnień informatycznych.

Organizatorzy zapraszają do uczestnictwa w zawodach uczniów, nauczycieli i szkoły. Procedura rejestracji opisana jest na stronie: https://www.bobr.edu.pl/warunki-techniczne-rejestracja/.