Majowy Klub Informatyka: Projektowanie interakcji, HCI, User Experience

Oddział Mazowiecki PTI zaprasza na kolejny Klub Informatyka, organizowany tym razem we współpracy z Katedrą Multimediów Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych (PJATK). Spotkanie odbędzie się 23 maja, o godz. 18 (program merytoryczny zaczyna się o godz. 18:30) w Auli Akademii (ul. Koszykowej 86).

Klub poświęcony będzie wybranym zagadnieniom projektowania urządzeń i programów komputerowych w taki sposób, aby można było z nich wygodnie korzystać. Sukces rynkowy współczesnego produktu informatycznego jest uzależniony od akceptacji produktu przez użytkownika końcowego. Na dzisiejszym nasyconym rynku spośród produktów o porównywalnych parametrach klienci wybierają rozwiązania łatwe do obsługi, atrakcyjne wizualnie i użyteczne oraz dobrze dopasowane do indywidualnego sposobu użytkowania lub stylu życia.

Zagadnienia Interakcji człowiek-komputer (HCI) obejmują projektowanie metod interakcji, doskonalenie użyteczności produktów i rozwiązań informatycznych, a także dostarczanie takich produktów interaktywnych, aplikacji i usług, które będą wywoływać u użytkowników pozytywne doświadczenia (User Experience) oraz zwiążą użytkownika lub klienta z danym rozwiązaniem i jego dostawcą.

Spotkanie w Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych przybliży te zagadnienia nie tylko poprzez omówienie nowych trendów w projektowaniu interaktywnych rozwiązań IT, ale przede wszystkim poprzez demonstrację systemów (gier, usług, narzędzi) wykorzystujących nowe techniki interakcji oraz nowe metody projektowania.

Prelegentami będą prof. Marcin Sikorski i prof. Krzysztof Marasek oraz grono współpracowników Katedry Multimediów PJATK.

Klub już tradycyjnie będzie filmowany. Wiąże się to każdorazowo z wyrażeniem przez wszystkich uczestników Klubu zgody na takie wykorzystanie ich wizerunku. Wiele filmów z poprzednich Klubów Informatyka można znaleźć w kanale PTI portalu Youtube, a także w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI we wszystkich informacjach noszących tag wideo.

Wstęp wolny. Jak zawsze ze względów logistycznych organizatorzy proszą o zgłoszenie obecności pod adresem: omaz(at)pti.org.pl

za: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:195