Łódzki projekt "Ucyfrowieni"

W dniu wczorajszym, 2 lutego 2017 roku w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Łódzkiego rozpoczął się pierwszy cykl warsztatów w ramach projektu finansowanego ze środków województwa łódzkiego pn. „UCYFROWIENI”.

Projekt skierowany jest do osób 45+ nieposiadających umiejętności obsługi komputera bądź posiadających podstawową wiedzę z tego zakresu. Osobami prowadzącymi warsztaty są pracownicy Departamentu Cyfryzacji Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego, którzy wcześniej zostali przeszkoleni i zdobyli m.in. certyfikaty umiejętności komputerowych ECDL.

Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne, Przedstawicielstwo KE w Polsce, Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Uniwersytet III Wieku im. Heleny Kretz, Uniwersytet III Wieku Politechniki Łódzkiej, Drugi Łódzki Uniwersytet III Wieku, Wyższa Szkoła Informatyki i Umiejętności. Patronat medialny sprawuje Dziennik Łódzki.