Lista 100 SPRUC

Podczas konferencji Umiejętności cyfrowe 2017.pl – organizowanej przez Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) – ogłoszono listę 100 osób szczególnie zasłużonych w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych w Polsce. Wśród wyróżnionych są członkowie Polskiego Towarzystwa Informatycznego.

Partnerzy Szerokiego Porozumienia docenili pracę dwóch członków honorowych PTI: Wacława Iszkowskiego – byłego prezesa i eksperta Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji oraz prof. Jana Madeya, związanego z Wydziałem Matematyki, Informatyki i Mechaniki UW. Prof. Madey został niedawno wyróżniony także Nagrodą Specjalną Polskiej Rady Biznesu im. Jana Wejcherta za wsparcie studentów startujących w międzynarodowych konkursach informatycznych; można o tym przeczytać na naszej stronie.

Na Liście 100 SPRUC znalazł się także Jacek Pulwarski, Ogólnopolski Koordynator ECDL oraz Anna Beata Kwiatkowska, która współtworzy m.in. konferencję Informatyka w Edukacji oraz Konkurs Informatyczny „Bóbr”. Członkowie Porozumienia wyróżnili również prof. Wojciecha Cellarego – kierownika Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Na Liście znalazł się też Zdzisław Babicz - członek Prezydium Zarządu Oddziału Podlaskiego i jednocześnie szef Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku. Wśród wyróżnionych jest także Zbigniew Kaliszyk z Oddziału Mazowieckiego (członek Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych) oraz Dariusz Stachecki z Oddziału Kujawsko-Pomorskiego (wicedyrektor Gimnazjum im. F. Szołdrskiego w Nowym Tomyślu).

SPRUC zaoferowało wszystkim znajdującym się na liście osobom skorzystanie z logo potwierdzającego to wyróżnienie. Będzie mogło ono być wykorzystywane w wizytówkach, stopkach informacyjnych lub innego rodzaju materiałach promocyjnych.

Pełną listę nagrodzonych można znaleźć na stronie Szerokiego Porozumienia - http://umiejetnoscicyfrowe.pl/lista-100-spruc/.

Wszystkim wyróżnionym serdecznie gratulujemy!