Kwietniowy Klub Informatyka: Bezpieczeństwo technologii blockchain

Oddział Mazowiecki PTI we współpracy z Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego oraz Polskim Stowarzyszeniem Bitcoin zaprasza na Klub Informatyka 11 kwietnia br. o godz. 18:00 w sali 146 Uczelni Łazarskiego, ul. Świeradowska 43, Warszawa. Tematem Klubu będą łańcuchy bloków (blockchain).

Technologia blockchain budzi coraz więcej zainteresowania nie tylko jako podstawa kryptowalut, z których najbardziej znany jest bitcoin, ale także z racji wielu możliwych zastosowań. Opinie na ten temat są różnorodne:

Inni zastanawiają się, czy blockchain jest rozwiązaniem bezpiecznym. W tej kwestii także spotykamy przeciwstawne opinie:

Coraz więcej krajów zaczyna wdrażać rozwiązania blockchainowe w administracji, pojawiają się one w dużych firmach, w tym w bankach i na giełdach. Dlatego kwestie bezpieczeństwa tej technologii są coraz ważniejsze.

W ramach kwietniowego Klubu o historii, konstrukcji i wybranych zastosowaniach łańcuchów bloków będzie mówił prof. Krzysztof Piech, Dyrektor Centrum Technologii Blockchain Uczelni Łazarskiego, kierownik Polskiego Akceleratora Technologii Blockchain, członek zarządu Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin.

Prof. Stefan Dziembowski z Instytutu Informatyki Uniwersytetu Warszawskiego, kierujący Grupą Kryptologii i Bezpieczeństwa Danych oraz grantem badawczym na temat kryptowalut, omówi zagadnienia bezpieczeństwa technologii blockchain, skupiając się m in. na metodach zabezpieczania i zapewniania zaufania do tej technologii. Przedstawi też alternatywną koncepcję zabezpieczania blockchainów, inną niż bardzo kosztowny (i energochłonny) „dowód wykonania pracy” (proof-of-work).

W dyskusji panelowej weźmie też udział Filip Pawczyński, prezes Polskiego Stowarzyszenia Bitcoin, który ma m.in. bogate doświadczenie z obszaru sprzętowego zabezpieczania transakcji w łańcuchu bitcoinowym.

Klub już tradycyjnie będzie filmowany. Wiąże się to każdorazowo ze zgodą wyrażoną przez wszystkich uczestników Klubu. Wiele filmów z poprzednich Klubów Informatyka można znaleźć w kanale PTI portalu Youtube. Ewentualnie w portalu Oddziału Mazowieckiego PTI we wszystkich informacjach noszących tag wideo.

Wstęp wolny, zapraszamy, jak zawsze ze względów logistycznych prosimy o zgłoszenie obecności pod adresem: omaz(at)pti.org.pl