Kultura słowa (także w informatyce)

Koordynator Sekcji Terminologicznej PTI – Andrzej Dyżewski – wziął udział w XI Forum Kultury Słowa, które odbyło się 11-13 października na Wydziale Humanistycznym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Tegoroczna edycja poświęcona była onomastyce w języku polskim, czyli kulturze i ewolucji nazw własnych.

Równolegle wobec głównych wykładów prowadzone były sesje warsztatowe, które często wykraczały poza temat przewodni wydarzenia. Sesje te można było w wielu przypadkach uznać za interesujące dla informatyków i osób zajmujących się nowymi mediami – dotyczyły bowiem pojęć i kwestii często podnoszonych w kontekście internetu: hejtu, fałszywych przekazów (fake news), manipulacji emocjami, netykiety, blogów, flogów, Facebooka, Twittera, empatii i kultury zachowań.

Ciekawe okazało się też omówienie oprogramowania CLARIN-PL (https://clarin-pl.eu), służącego do typowania i selekcji nazw własnych znajdujących się w dużych zbiorach tekstów. Oprogramowanie jest rozwijane w ramach międzynarodowego projektu przez pracowników Politechniki Wrocławskiej.

Część z sesji prowadził były prezes, obecnie członek honorowy PTI – prof. Andrzej Blikle, reprezentujący podczas Forum także Zespół Terminologii Informatycznej przy Radzie Języka Polskiego. Wśród zaproszonych specjalistów znaleźli się również: Jadwiga Puzynina, Walery Pisarek, Andrzej Markowski, Jerzy Bralczyk, Zygmunt Saloni, Jerzy Podrecki, Ewa Kołodziejek.

Pełną relację z wydarzenia autorstwa Andrzeja Dyżewskiego można znaleźć na stronie: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:229