Kto i jak podnosi umiejętności cyfrowe - Laureaci Listy 100

W siedzibie PTI 11 października br. spotkali się laureaci Listy 100 Szerokiego Porozumienia na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC). Włodzimierz Marciński – były Lider Cyfryzacji, przewodniczący Rady Programowej SPRUC i Prezes PTI – otwierając spotkanie podkreślił, że technologie cyfrowe są obecnie źródłem coraz szybszych zmian cywilizacyjnych. Nieustająco wzrasta wpływ rozwiązań teleinformatycznych na sposób życia, pracy i spędzania wolnego czasu, a tym samym coraz istotniejsza jest umiejętność ich odpowiedniego wykorzystania.

Choć efekty kształcenia czołowych wydziałów informatyki polskich uczelni plasują nas w światowej czołówce, to jednak w dziedzinie podstawowych umiejętności cyfrowych wiele jest jeszcze do zrobienia, na co wskazuje coroczny raport Komisji Europejskiej dotyczący rozwoju cyfrowego. Według opracowanego dla tego raportu wskaźnika DESI (Digital Economy and Society Index) Polska zajmuje 22-23 miejsce wśród wszystkich państw UE. Wiele osób w Polsce podejmuje skuteczne działania na rzecz edukacji informatycznej i wykorzystania nowych technologii. Powstał więc pomysł, aby wyróżnić takie osoby i prowadzone przez nie projekty – taki jest cel Listy 100 SPRUC.

Wybór laureatów Listy 100 przebiegał dwuetapowo. Najpierw eksperci środowiskowi zgłaszali osoby, które według nich najaktywniej działają na rzecz rozwoju umiejętności cyfrowych na swoim terenie. Spośród zgłoszonych kandydatur Kapituła nagrody wybrała stu laureatów. Lista 100 będzie ogłaszana co roku, aby uhonorować osoby podejmujące najistotniejsze inicjatywy na rzecz rozwoju kompetencji cyfrowych w kolejnych latach.

Agnieszka Aleksiejczuk – członkini Kapituły i Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego – przedstawiła dane na temat wyróżnionych osób. Najwięcej laureatów pochodzi z instytucji edukacyjnych i organizacji pozarządowych, ale wielu wyróżnionych pracuje też w administracji publicznej. Na Liście 100 przeważają panowie – wśród laureatów jest tylko 39% pań.

Razem z Włodzimierzem Marcińskim dyplomy laureatom wręczała Ewa Krupa prezes Fundacji Orange, wspierającej – jako partner strategiczny – Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych. Warto wspomnieć, że Polskie Towarzystwo Informatyczne jest także jednym z partnerów wspierających SPRUC.

Poza dyplomami uznania, wszystkim nagrodzonym zaoferowany jest do wykorzystywania specjalny symbol graficzny potwierdzający obecność na tej liście.

Dlaczego warto budować wiedze i umiejętności cyfrowe argumentował prof. Krzysztof Diks. Zaprezentował on zebranym osiągnięcia polskich studentów informatyki na Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym – a są one imponujące. Pod względem liczby laureatów-medalistów światowych finałów tych prestiżowych zawodów Polska zajmuje od 25-ciu lat czołowe miejsce na świecie, wyprzedzając takie potęgi jak USA, Wielka Brytania czy Rosja. Studenci, którzy reprezentowali nasz kraj w kolejnych edycjach mistrzostw pracują teraz w wiodących światowych ośrodkach zajmujących się m.in. rozwojem sztucznej inteligencji. Prof. Diks podkreślił też, jak ważne jest dostrzeżenie uczniów uzdolnionych w kierunku przedmiotów ścisłych już na wczesnych etapach kształcenia i rozwój ich kompetencji informatycznych.

Jacek Wojnarowski – członek Kapituły Listy 100, reprezentujący Instytut Spraw Publicznych – przedstawił uczestnikom spotkania założenia konkursu Digital Skills Awards 2017, organizowanego już po raz drugi przez Komisję Europejską. W ubiegłorocznej edycji do finału dostał się m.in. polski projekt Mistrzowie Kodowania. W 2017 r. nagroda przyznana będzie w pięciu kategoriach: 1) włączanie cyfrowe wszystkich obywateli, 2) rozwój kompetencji cyfrowych pracowników, 3) doskonalenie specjalistów sektora teleinformatycznego, 4) edukacja informatyczna w szkołach oraz 6) rozwój kompetencji cyfrowych wśród dziewcząt i kobiet.

 

Uczestnicy spotkania

 

 

Włodzimierz Marciński - prezes PTI, przewodniczący Rady Programowej SPRUC

 

 

Agnieszka Aleksiejczuk, członkini Kapituły Nagrody i Dyrektor Departamentu Społeczeństwa Informacyjnego w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego

 

 

Małgorzata Kalinowska-Iszkowska odbiera dyplom przyznany Wacławowi Iszkowskiemu, członkowi honorowemu PTI

 

 

Jacek Pulwarski, Ogólnopolskie Koordynator ECDL, z dyplomem Listy 100

 

 

Anna Beata Kwiatkowska, Prezes Oddziału Kujawsko-Pomorskiego PTI i Przewodnicząca Sekcji ds. Edukacji Informatycznej

 

 

Zdzisław Babicz, Wiceprezes Oddziału Podlaskiego PTI i konsultant Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli Centrum Edukacji Nauczycieli w Białymstoku

 

 

Prof. Krzysztof Diks opowiada o sukcesach polskich studentów na Akademickich Mistrzostwach Świata w Programowaniu Zespołowym

 

 

Jacek Wojnarowski, członek Kapituły Listy 100, reprezentujący Instytut Spraw Publicznych, przedstawia założenia konkursu Digital Skills Awards 2017