Kształcenie pracowników dla gospodarki cyfrowej - konferencja

Rada ds. Kompetencji Sektora IT przygotowała konferencję pt. „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”, która odbyła się 26 października w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung (budynek Warsaw Spire).

W konferencji wzięło udział ok. 100 uczestników, w tym przedstawiciele Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji (PIIT), Polskiego Towarzystwa Informatycznego (PTI), Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju, Ministerstwa Cyfryzacji, Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (KRASP), a także inni przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Obrady otworzyli: Prezes PTI Włodzimierz Marciński oraz Prezes PIIT Borys Stokalski. Pierwszy panel dyskusyjny poprowadził Tomasz Kulisiewicz – sekretarz Rady ds. Kompetencji i wiceprezes Oddziału Mazowieckiego PTI. Następnie zaprezentowano przykłady dobrych praktyk współpracy biznesu i edukacji. Ostatnia sesja została zorganizowana w formule moderowanego warsztatu, mającego na celu poszerzenie sieci kontaktów (networking); poruszano na niej przede wszystkim kwestie związane z projektami badawczo-rozwojowymi (R&D, Research and Development).


Za: http://mazowsze.pti.org.pl/13,aktualnosci/article:232, http://radasektorowa.pl/images/biznes_i_edukacja_w_it_modele_przyszlosci/PIIT_program.pdf

Wystąpienie prof. dr hab. inż Jana Szmidta, rektora Politechniki Warszawskiej, przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich (fot. ady)