Krzyż Kawalerski Odrodzenia Polski dla prof. Kacprzyka

Śpieszymy donieść, że 24 kwietnia Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski otrzymał nie tylko Marek Hołyński (o czym pisaliśmy wcześniej), ale także prof. Janusz Kacprzyk - członek Mazowieckiego Oddziału PTI.

Prof. Kacprzyk jest specjalistą w dziedzinie informatyki i automatyki, jego zainteresowania badawcze obejmują zagadnienia inteligencji obliczeniowej, w szczególności logikę rozmytą i jej zastosowania w podejmowaniu decyzji, sterowaniu, bazach danych, wyszukiwaniu informacji, reprezentacji wiedzy i uczenia maszynowego. Zajmuje się także zagadnieniami sterowania optymalnego w warunkach nieprecyzyjnej i niepewnej informacji oraz robotyki mobilnej.

Od wielu lat jest związany z Polską Akademią Nauk (obecnie jako profesor zwyczajny informatyki w Instytucie Badań Systemowych PAN), a także z Wyższą Szkołą Informatyki Stosowanej i Zarządzania pod auspicjami PAN w Warszawie oraz Przemysłowym Instytutem Automatyki I Pomiarów (PIAP) w Warszawie. Prof. Janusz Kacprzyk oprócz pracy akademickiej w Polsce, pełni rolę profesora honorowego i wizytującego na wielu zagranicznych uniwersytetach. Jest członkiem korespondentem zagranicznym Hiszpańskiej Królewskiej Akademii Nauk Ekonomicznych i Finansowych (RACEF – Real Akademia de Ciencias Economicas y Financiarias). Otrzymał tytuł Fellow of Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE), Fellow of International Fuzzy Systems Association (IFSA), Fellow of European Coordinating Committee for Artificial Intelligence (ECCAI) oraz Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence Intelligence.

Został odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Naukowej, dwoma nagrodami Pioneer Award przyznawanymi przez IEEE, wyróżnieniem AutoSoft Lifetime Achievement Award oraz odznaczaniem 6th Kaufmann Prize and Gold Medal.

Gratulujemy kolejnego wyjątkowego wyróżnienia, jakim jest Krzyż Kawalerski Orderu Odrodzenia Polski.

fot. Krzysztof Sitkowski/KPRP