Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 roku

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłosiło Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 roku.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające warunki wymienione w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem internetowym: http://pti.org.pl/content/download/6368/47913/file/U-ZG-122-XII-16_z_2016-12-17_(w2)_zal1_regulamin_konkursu.pdf

Publikacje zgłaszane do Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 9 maja 2017 r. na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha
PTI Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Formularz uczestnictwa w Konkursie udostępniono pod adresem internetowym: http://pti.org.pl/content/download/6432/48205/file/formularz%20-%20KONKURS%20POLSKIEGO%20TOWARZYSTWA%20INFORMATYCZNEGO

Szczegółowe informacje na temat formy zgłoszeń zawiera § 2 Regulaminu Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września 2017 r. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.