Konferencja SPRUC Umiejętności Cyfrowe 2017

Szerokie Porozumienie na Rzecz Umiejętności Cyfrowych (SPRUC) organizuje konferencję Umiejętności Cyfrowe 2017.pl. Odbędzie się ona 21 czerwca o godzinie 10:00 w centrum konferencyjnym SERPOL w budynku Warsaw Spire przy Placu Europejskim 3 - gościnnej siedzibie firmy Samsung Electronic.

W planowanym scenariuszu organizatorzy zakładają następujące części tematyczne:
(1) pokazanie polskiego miejsca w europejskich oraz światowych ocenach dotyczących umiejętności cyfrowych,

(2) zastanowienie się po co oraz komu potrzebne są umiejętności cyfrowe, szczególnie w kontekście pojawiających się megatrendów rozwoju cyfrowego,

(3) przedyskutowanie kluczowych zagadnień związanych ze zdobywaniem tych umiejętności,

(4) wyłonienie i skomentowanie listy recept, których zaaplikowanie może poprawić stan zdrowia naszych kompetencji cyfrowych.

Konferencja zakończy się ogłoszeniem listy 100 osób, które w opinii Rady programowej Szerokiego Porozumienia w najwyższym stopniu przyczyniły się do wzrostu kompetencji cyfrowych w Polsce w ostatnich 12-tu miesiącach.

Informacje o planowanym wydarzeniu będą pojawiały się na stronie Szerokiego Porozumienia www.umiejetnoscicyfrowe.pl.

Organizatorzy planują, aby konferencja przyjęła formę cyklicznego wydarzenia i stanowiła coroczną okazję do spotkania osób oddanych tematyce upowszechniania świadomości cyfrowej oraz działalności na rzecz podnoszenia kompetencji cyfrowych. Każdego roku ogłaszany będzie także ranking najbardziej zasłużonych osób dla rozwoju kompetencji cyfrowych.