Komunikat z XII Konferencji TERW’2017

W dniach 13-16 września 2017 roku odbyła się XII Konferencja Technologie Eksploracji i Reprezentacji Wiedzy. Miejscem Konferencji były Hołny Mejera (powiat sejneński). Głównym organizatorem tej konferencji był Oddział Podlaski Polskiego Towarzystwa Informatycznego, Koło w Białymstoku. Konferencja była poświęcona szeroko rozumianej problematyce informatycznych technologii eksploracji i reprezentacji wiedzy, w szczególności z zakresu nauk technicznych, medycznych i społecznych. Konferencję reprezentowali pracownicy naukowo-dydaktyczni z trzech białostockich Uczelni, Politechniki Białostockiej, Uniwersytetu w Białymstoku, Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz z innych ościennych ośrodków naukowych np. Instytut Rozrodu Zwierząt i Badań Żywności PAN w Olsztynie, Państwowej Wyższej Szkoły Informatyki i Przedsiębiorczości w Łomży, Politechniki Lubelskiej. Byli tez obecni przedstawiciele biznesu działający w branży informatycznej.

Wiesław Półjanowicz