Kolekcja cyfrowa Eugeniusza Kwiatkowskiego

W wyniku współpracy Sekcji Historycznej PTI i Pracowni Digitalizacji Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej poddano cyfryzacji publikacje Eugeniusza Kwiatkowskiego. Do tej pory zgodnie z prawem autorskim publikacje były dostępne jedynie w budynku Biblioteki Głównej Politechniki Śląskiej.Obecnie, dzięki Pani Julicie Maciejewicz-Ryś, otrzymano zgodę rodziny na udostępnienie tych prac w Bibliotece Cyfrowej bez żadnych ograniczeń.


Inż. chemik Eugeniusz Felicjan Kwiatkowski to polski wicepremier, minister przemysłu i handlu w latach 1926-1930 oraz minister skarbu w latach 1935-1939 II Rzeczypospolitej.
Pod jego kierownictwem powstał 4-letni plan inwestycyjny, który zwiększał rozwój przemysłu i infrastruktury. Z jego inicjatywy rozpoczęto budowę portu i miasta w Gdyni, zainicjował powstanie polskiej floty handlowej. Przyczynił się też do powstania Stalowej Woli a także do rozwoju zakładów azotowych w Chorzowie i Tarnowie.

Sekcja Historyczna zwraca uwagę, na to, że wiele z udostępnionych publikacji jest niezwykle ciekawych historycznie. Wśód udostępnionych zbiorów jest m.in. 15-letni plan rozwoju Polski, przedstawiony przez Wicepremiera E. Kwiatkowskiego w Sejmie w grudniu 1938 r i drukowany w Monitorze Polskim. Tekst ten nie został do tej pory ujawniony w całości w żadnej publikacji poświęconej działalności Autora. Warto zwrócić uwagę także na "Dysproporcje" - Biblioteka Cyfrowa udostępnia dwie wersje: oryginalną z 1931 r oraz pierwsze powojenne wydanie z 1989 r, ale ocenzurowane. "Zarys dziejów gospodarczych świata" z 1947 r. budzi podziw z innego powodu - Autor pisał to w trakcie internowania po wrześniu 1939 r. w Rumunii, korzystając praktycznie z własnej pamięci.

W imieniu Sekcji Historycznej PTI zapraszamy wszystkich do lektury!

za: https://historiainformatyki.pl/historia/kolekcja-cyfrowa-eugeniusza-kwiatkowskiego, http://delibra.bg.polsl.pl/dlibra/news?news=full#ccd24b57-4f5a-4e34-8c75-93cc4951f587