KONKURS POLSKIEGO TOWARZYSTWA INFORMATYCZNEGO NA NAJLEPSZE POLSKIE KSIĄŻKI INFORMATYCZNE

Polskie Towarzystwo Informatyczne ogłasza Konkurs na Najlepszą Polską Książkę Informatyczną 2017 roku.

Do Konkursu mogą zostać zgłoszone jedynie publikacje spełniające warunki wymienione w Regulaminie Konkursu dostępnym pod adresem internetowym:

http://pti.org.pl/content/download/6368/47913/file/U-ZG-122-XII-16_z_2016-12-17_(w2)_zal1_regulamin_konkursu.pdf

Publikacje zgłaszane do Konkursu należy dostarczyć osobiście lub za pośrednictwem poczty w terminie do 9 maja 2017 r. na adres Sekretarza Kapituły Konkursu:

dr hab. prof. US Jakub Swacha
PTI Oddział Zachodniopomorski
ul. Mickiewicza 64
71-101 Szczecin

Formularz uczestnictwa w Konkursie udostępniono pod adresem internetowym:

http://pti.org.pl/content/download/6432/48205/file/formularz%20-%20KONKURS%20POLSKIEGO%20TOWARZYSTWA%20INFORMATYCZNEGO%20IKR%202017-FILL.pdf

Szczegółowe informacje na temat formy zgłoszeń zawiera § 2 Regulaminu Konkursu.

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi 14 września 2017 r. Wyniki rozstrzygnięcia Konkursu zostaną opublikowane na stronie internetowej Polskiego Towarzystwa Informatycznego.