KKIO 2017

XIX edycja Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania (KKIO) odbędzie się 14‑16 września w Rzeszowie. Nadrzędnym celem tegorocznej edycji jest stworzenie platformy współpracy pomiędzy nauką a biznesem. Do 25 sierpnia – poprzez stronę konferencji – można zgłosić udział w trakcie tzw. „późnej rejestracji”.

Organizatorem wydarzenia jest Oddział Podkarpacki PTI, współorganizatorami – Wydział Elektrotechniki i Informatyki Politechniki Rzeszowskiej, Katedra Inżynierii Oprogramowania Politechniki Rzeszowskiej, Sekcja Inżynierii Oprogramowania Komitetu Informatyki PAN, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy Uniwersytetu Rzeszowskiego oraz Instytut Systemów Informatycznych WAT.

Gościnne wykłady wygłosi Alexander Egyed z Uniwersytetu Johannesa Keplera w Linzu oraz Tracy Hall z londyńskiego Brunel University. Prof. Egyed opowie o metodach skutecznej współpracy w zespole projektantów oprogramowania oraz o możliwości ponownego wykorzystania wypracowanych wcześniej rozwiązań. Z kolei Tracy Hall przedstawi zasady tworzenia wiarygodnego modelu przewidywania uszkodzeń (Defect Prediction Model), który ma szansę sprawdzić się w środowisku biznesowym.

Prezentacje zgłoszone na konferencję zostały przypisane do 12 sesji tematycznych. Zaplanowano bloki wystąpień dotyczące m.in. modeli i języków programowania oraz przykładów ich zastosowań. Osobne sesje poświęcone będą zagadnieniom związanym z inżynierią systemów i oprogramowania oraz metodyką zarządzania tworzeniem aplikacji. Organizatorzy dołożyli starań, aby w każdej sesji prezentowane były zarówno wyniki badań naukowych, jak i przykłady wdrożeń.

Prezentacje przedstawione na konferencji będą publikowane w serii wydawniczej Springera pt. Studies in Computational Intelligence oraz w Zeszytach Rady Naukowej PTI. Autorzy wybranych artykułów zaproszeni zostaną także do zgłoszenia rozszerzonej wersji prac do czasopisma e-Informatica Software Engineering Journal.

Oprócz sesji wypełnionych prezentacjami zaplanowano dodatkowo warsztaty – m.in. na temat wykorzystania chmury Azure, platformy tworzenia gier Unity3D oraz specyfiki tworzenia oprogramowania na potrzeby branży medycznej. Drugiego dnia konferencji uczestnicy będą mieli także okazję wybrać się na wycieczkę do zamku w Łańcucie.

Wszystkich, którzy chcieliby jeszcze zgłosić swój udział – zapraszamy do rejestracji: http://kkio.pti.org.pl/2017/pl/dla-uczestnikow/rejestracja-2/.