Jakub Nalepa laureatem Nagrody im. Witolda Lipskiego za 2017 r.

Rada Nagrody im. Witolda Lipskiego w XIII edycji przyznała to wyróżnienie dr. inż. Jakubowi Nalepie z Wydziału Automatyki, Elektroniki i Informatyki Politechniki Śląskiej w Gliwicach. Laureat specjalizuje się w uczeniu maszynowym, zwłaszcza w technikach głębokich sieci neuronowych; pasjonuje się algorytmami ewolucyjnymi, technikami analizy i przetwarzania obrazów oraz rozwiązywaniem złożonych problemów optymalizacyjnych.

Ogłoszenie wyników konkursu odbyło się 12 października na Wydziału Matematyki, Informatyki i Mechaniki Uniwersytetu Warszawskiego. Uroczystość prowadził prof. Jan Madey, wskazując w swym wystąpieniu, że większość wcześniejszych laureatów nagrody rozwija dziś swe kariery naukowe oraz zdobywa granty na najlepszych uczelniach świata. Dyplom laureatowi wręczyli prof. Leszek Pacholski, przewodniczący Rady Nagrody oraz Włodzimierz Marciński, prezes PTI.

W ramach badań nad obrazowaniem medycznym laureat współpracuje z wieloma ośrodkami w Wielkiej Brytanii i w Polsce. Wspólnie z Centrum Onkologii – Instytutem im. Marii Skłodowskiej-Curie w Gliwicach realizuje badania mające na celu zwiększenie efektywności diagnostycznej i prognostycznej obrazowania dynamicznego u pacjentów onkologicznych. Drugi z projektów prowadzonych obecnie dotyczy poprawy obrazowania naczyń krwionośnych z wykorzystaniem tomografii komputerowej (Angio-TK) i jest prowadzony w partnerstwie ze Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu.

Dr. inż. Jakub Nalepa pracuje nie tylko nad algorytmami do segmentacji obrazów medycznych w różnych modalnościach (tomografia, rezonans, PET), ale także nad algorytmami ewolucyjnymi oraz takimi, które pozwalają rozwiązać złożone problemy transportowe. Jest autorem wielu nowych algorytmów mających zastosowanie w tych dziedzinach. Opublikował ponad 60 artykułów naukowych, wiele z jego wystąpień konferencyjnych było nagradzanych. Brał udział w realizacji projektów naukowo-badawczych finansowanych ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Narodowego Centrum Nauki i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Warto przypomnieć, że laureat swoją pracę magisterską obronił w 2011 r. zdobywając drugą nagrodę w Ogólnopolskim Konkursie na najlepsze prace magisterskie z informatyki organizowanym przez Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Nagroda im. Witolda Lipskiego ustanowiona została dla wyróżniania młodych polskich naukowców-informatyków - zdolnych, innowacyjnych, współpracujących ze specjalistami z całego świata. Z inicjatywą tą w 2005 roku wystąpili: grupa polskich informatyków pracujących zagranicą, Fundacja Rozwoju Informatyki we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem dla Maszyn Liczących (polskim oddziałem ACM) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne.

Witold Lipski (1949-1985) był wybitnym polskim matematykiem, który w ciągu zaledwie 10 lat pracy naukowej stworzył imponujący dorobek. Specjalizował się przede wszystkim w kombinatoryce, teorii wyszukiwania informacji oraz geometrii obliczeniowej. Opublikował w sumie ponad 60 prac, wiele w renomowanych zagranicznych czasopismach naukowych. Najbardziej znanym jego osiągnięciem jest teoria baz danych z niepełną informacją, przedstawiona w rozprawie habilitacyjnej. Mimo ówczesnych trudności paszportowych, był częstym gościem najlepszych naukowych ośrodków zagranicznych, uczestnikiem i organizatorem międzynarodowych konferencji.

Laureatowi serdecznie gratulujemy oraz życzymy dalszych sukcesów w tak świetnie zapowiadającej się karierze naukowej.

 

dr inż. Jakub Nalepa, fot. http://nagrodalipskiego.mimuw.edu.pl