Informatyka w Zarządzaniu i Ekonomii Eksperymentalnej (IwZ, CMEE)

Wczoraj, 30.11.2017 w Lublinie, w ECOTECH COMPLEX, rozpoczęły się dwie dwudniowe konferencje współorganizowane m.in. przez Zachodniopomorski Oddział PTI, tj.:

Tegorocznym liderem przedsięwzięcia i jednocześnie gospodarzem jest Zakład Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Ekonomicznego Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie.

Przedsięwzięcie IwZ/CMEE jest wynikiem współpracy wielu podmiotów, w tym: Instytutu Informatyki w Zarządzaniu (Wydział Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego), Katedry Metod Komputerowych w Ekonomii Eksperymentalnej (WNEiZ) Uniwersytetu Szczecińskiego - organizatora konferencji CMEE, Katedry Informatyki i Rachunkowości Międzynarodowej Wydziału Finansów i Ubezpieczeń Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Katedry Systemów Informacyjnych Zarządzania Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego. Patronem konferencji IwZ jest Sekcja Informatyki w Zarządzaniu PTI.

Szczegóły na stronie: http://www.itconference.umcs.pl/

Tomasz Komorowski