II edycje konferencji „Normalizacja dla Smart Cities"

PTI patronuje konferencji „Normalizacja dla Smart Cities", organizowanej przez Polski Komitet Normalizacyjny 16 listopada w Warszawie („EuroCentrum”, Al. Jerozolimskie 134). Obchodzony 14 października Światowy Dzień Normalizacji, w tym roku z hasłem przewodnim: „Normy kształtują inteligentne miasta”, podkreśla, że właśnie dzięki normom miasta stają się bezpieczne, innowacyjne i zapewniają godną jakość życia mieszkańcom.

Obecnie idea smart city nie jest tylko modnym pojęciem, jest realnym wyzwaniem w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju, konkurencyjności, podążaniu za przemianami globalnymi miast. Zmiany te dotyczą m.in. wydajności energetycznej, transportu i komunikacji, infrastruktury, ekologii i są ściśle związane z nowoczesną technologią i inwestowaniem w wiedzę i społeczeństwo.

Podczas konferencji uczestnicy poznają praktyczne aspekty wykorzystania normy PN-ISO 37120 przez miasta dla lepszego ich funkcjonowania i podniesienia standardów życia mieszkańców. Zostaną także omówione działania związane z zarządzaniem energią i bezpieczeństwem teleinformatycznym. Tomasz Kulisiewicz - Zastępca Dyrektora Ośrodka Studiów nad Cyfrowym Państwem i sekretarz Rady ds. Kompetencji Sektora IT – przedstawi prezentację na temat zintegrowanego planowania rozwoju miasta z wykorzystaniem nowych technologii. Gościem konferencji będzie wiceprezydent Gdyni – pierwszego certyfikowanego miasta w Polsce – który opowie o doświadczeniach związanych z procesem certyfikacji.

Spotkanie adresowane jest do samorządowców, przedstawicieli kadry zarządzającej polskiego biznesu, administracji państwowej, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw, osób prowadzącym działalność gospodarczą, reprezentantów środowiska naukowego oraz federacji i stowarzyszeń branżowym.

Rejestracja na konferencję odbywa się poprzez formularz znajdujący się na stronie https://www.pkn.pl/informacje/2017/10/normalizacja-dla-smart-cities-konferencja.