II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji

W dniach 11-13 października 2017 r. odbędzie się II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji, które patronatem objęło Polskie Towarzystwo Informatyczne. Organizatorem trzydniowej konferencji jest miesięcznik „IT w Administracji”. Obrady odbywać się będą w Jastrzębiej Górze, w Hotelu Primavera Conference & Spa.

II Forum Bezpieczeństwa IT w Administracji to ogólnopolska konferencja dla osób zainteresowanych cyberbezpieczeństwem sektora publicznego. Celem spotkania jest wymiana wiedzy i doświadczeń w zakresie bezpieczeństwa teleinformatycznego w sektorze publicznym. Tematyka Forum obejmować będzie zarówno kwestie techniczne dotyczące ochrony przed zagrożeniami z zewnątrz i wewnątrz, jak i kwestie organizacyjne, rozumiane jako zachowanie ciągłości działania jednostki i konkretnego systemu czy stanowiska.

W programie m.in.:

Poza PTI honorowy patronat nad wydarzeniem objęli: Ministerstwo Cyfryzacji, Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych, Mieczysław Struk – Marszałek Województwa Pomorskiego, Centralny Ośrodek Informatyki, Główny Geodeta Kraju, Unia Metropolii Polskich, Unia Miasteczek Polskich, Urząd Komunikacji Elektronicznej oraz Związek Gmin Wiejskich RP.

Szczegółowe informacje na temat Forum znajdują się na stronie: www.bezpieczenstwo.itwadministracji.pl.