Forum współpracy sektora IT z edukacją

Zapraszamy na konferencję „Biznes i Edukacja w IT - modele przyszłości. Forum współpracy sektora IT z edukacją”, która odbędzie się 26 października w Centrum Badawczo-Rozwojowym firmy Samsung (Warsaw Spire, Plac Europejski 1). Wydarzenie organizuje Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) oraz Polskie Towarzystwo Informatyczne (PTI), w ramach działań Rady ds. Kompetencji Sektora IT.

Celem konferencji jest wypracowanie modelu współpracy przedsiębiorstw z instytucjami naukowo-dydaktycznymi w celu zaspokojenia potrzeb współczesnego rynku pracy. Efektem współpracy powinna być modyfikacja obecnych kierunków studiów, a także zawiązywanie współpracy badawczo-rozwojowej w celu kształcenia przyszłych pracowników o wysokich i nowoczesnych kompetencjach. Podczas konferencji planowana jest między innymi prezentacja przykładów najlepszych praktyk współpracy przedsiębiorstw sektora IT z uczelniami oraz najciekawsze i najefektywniejsze przykłady projektów badawczo-rozwojowych (R&D). W programie przewidziano także warsztat networkingowy „Edu Mixer”.

Wśród zaproszonych gości konferencji znajdują się reprezentanci PIIT, PTI, Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwa Rozwoju i Ministerstwa Cyfryzacji, KRASP, a także przedstawiciele środowiska akademickiego, firm z sektora IT i uczelnianych biur karier.

Efektem Forum będzie wypracowanie porozumień o współpracy instytucji edukacyjnych i partnerów biznesowych.

Udział w konferencji jest bezpłatny, rejestracja odbywa się poprzez stronę https://edukacja-it.konfeo.com/pl/groups. Kontakt do organizatorów: konferencja@piit.org.pl.

za: https://www.piit.org.pl/wydarzenia/biznes-i-edukacja-w-it-modele-przyszlosci