Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego

Fundacja Edukacyjna Perspektywy zorganizowała 17 maja Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego, zwieńczone galą Rankingu Studiów Inżynierskich 2017. Wydarzenie odbywało się w ramach obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego 2017, jako impreza stowarzyszona.

Celem Forum i Rankingu Studiów Inżynierskich jest promowanie najlepszych wzorców w kształceniu kadr dla przemysłu wysokich technologii, pomoc młodym ludziom w wyborze ścieżki edukacyjnej oraz budowanie więzi pomiędzy światem akademickim a przemysłem i biznesem. Kluczowa jest tu świadomość, iż zapewnienie zdolnej młodzieży najwyższej klasy wykształcenia leży w interesie państwa polskiego i naszej wspólnej, gospodarczej przyszłości.

Forum Liderów Kształcenia Inżynierskiego jest odpowiedzią na potrzebę ściślejszej współpracy pomiędzy uczelniami a przemysłem wysoko technologicznym. Podczas spotkania przeprowadzone zostaną debaty nad największymi wyzwaniami technologicznej przyszłości i potrzeb kompetencyjnych absolwentów kierunków inżynierskich w tym zakresie. Uczestnicy zastanowią się, jak i według jakich wskaźników oceniać poziom i zaawansowanie współpracy na styku świata akademickiego i branży technologicznej. Organizatorzy planują także pokazać przykłady udanych przedsięwzięć wspólnych w zakresie dydaktyki - studia dualne, wspólne programy, projekty infrastrukturalne i inne.

Więcej informacji: http://www.perspektywy.org/forum2017/