FedCSIS 2017

Tegoroczna konferencja FedCSIS (Federated Conference on Computer Science and Information Systems) po raz pierwszy odbędzie się poza granicami Polski, w czeskiej Pradze. Obrady rozpoczynają się już 3 września. Za przygotowanie konferencji odpowiadają: Polskie Towarzystwo Informatyczne, Oddział Mazowiecki PTI, IEEE Computer Society, Czeski Uniwersytet Techniczny w Pradze (ČVUT), Instytut Badań Systemowych PAN, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu oraz Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych Politechniki Warszawskiej.

Jak zwykle organizatorzy przygotowali wiele ścieżek tematycznych.Pierwsza z nich – Advances in Artificial Intelligence and Applications (AAIA) – dotyczyć będzie badań w dziedzinie sztucznej inteligencji i jej zastosowań. Poza licznymi warsztatami tematycznymi zaplanowano także kolejną edycję konkursu Data Mining Challenge. W tym roku zadaniem uczestników jest stworzenie algorytmu, który pozwoliłby maszynie na grę w Hearthstone: Heroes of Warcraft. Autorzy najlepszych prezentacji (w kategorii studentów i pracowników naukowych) otrzymają nagrodę im. prof. Zdzisława Pawlaka, której sponsorem jest Oddział Mazowiecki PTI.

Drugi blok tematyczny – Computer Science & Systems (CSS) – stanowi forum wymiany myśli w sferze informatyki technicznej i systemów informatycznych, obejmując zarówno kwestie bliskie inżynierii, jak i zagadnienia związane z oprogramowaniem. Zaplanowano warsztaty m.in. z kryptografii, algorytmów oraz programowania z ograniczeniami.

Kolejna ścieżka tematyczna – International Conference on Innovative Network Systems and Applications (iNetSApp) – poświęcona będzie technologiom sieciowym, w tym problemom bezpieczeństwa i prywatności oraz internetowi rzeczy.

Osobny blok tematyczny przewidziano dla inżynierii oprogramowania i wytwarzania oprogramowania – m.in. na potrzeby internetu rzeczy, mikrousług czy systemów cyberfizycznych. Natomiast w ramach ścieżki Information Technology for Management, Business & Society (IT4MBS) odbędą się warsztaty dotyczące zastosowań informatyki w zarządzaniu, biznesie oraz edukacji.

Wydarzeniem towarzyszącym konferencji, a adresowanym do doktorantów będzie Doctoral Symposium on Recent Advances in Information Technology. Młodzi adepci nauki będą mogli zaprezentować swoje prace przed bardziej doświadczonymi kolegami. Przewidziano także zajęcia, które pozwolą zgłębić zasady poprawnego prowadzenia badań i pisania artykułów naukowych.

Przedstawione podczas konferencji materiały z kategorii "regular paper" i "short paper" publikowane są w wydawanym przez PTI czasopiśmie "Annals of Computer Science and Information Systems" (ACSIS) oraz umieszczane w prestiżowej bibliotece cyfrowej IEEE Xplore Digital Library, na zasadzie "non-exclusive copyright". Teksty przechodzą następnie proces indeksowania przez najważniejsze agencje rankingowe, w tym w Clarivate Web of Science (poprzednio Thomson Reuters Web of Science), co oznacza przyznanie 15 punktów MNiSW. Materiały indeksowane są także w SCOPUS, DBLP, EconBase i innych bazach. Warto podkreślić, że autorzy nie mają możliwości publikacji bez prezentacji materiału podczas konferencji. Ponadto, jako osobne tomy ACSIS ukazują się FedCSIS Communication Papers i FedCSIS Position Papers.

Podczas konferencji przewidziano wykłady zaproszonych gości (key-note speakers). Jako pierwszy wystąpi Jan Vitek (Northeastern University, USA), który przedstawi język programowania R. Stał się on bardzo popularnym narzędziem zarówno w naukach społecznych, jak i przyrodniczych, uniezależniając pracowników akademickich od płatnych pakietów statystycznych.

Zbigniew Michalewicz z firmy Complexica (oraz University of Adelaide) opowie o zastosowaniu sztucznej inteligencji do analiz dużych zbiorów danych. Informacje pozyskane tą drogą są używane przez firmy m.in. do zwiększenia sprzedaży.

Kolejny wykład zaproszony – autorstwa Giancarlo Guizzardiego (Federal University of Espírito Santo) – dotyczyć będzie zmiany reprezentacji materialnej pojęć ontologicznych na ich cyfrowe odpowiedniki. Przykładem takiego zjawiska w przypadku środków płatniczych jest proces zastępowania banknotów i monet przez dane z internetowego konta bankowego.

Peter Palensky, z Delft University of Technology, wprowadzi uczestników konferencji w tematykę inteligentnych sieci energetycznych, które umożliwiają elastyczne zarządzanie dostawami, zasobami i ich wykorzystaniem. Sieci te, w połączeniu z odbiornikami energii, tworzą bardzo skomplikowane systemy cyberfizyczne.

Ostatniego dnia konferencji wystąpi Marjan Mernik ze słoweńskiego Uniwersytetu Mariborskiego oraz University of Alabama. Opowie o dziedzinowych językach programowania, które pozwalają na bardziej efektywne tworzenie oprogramowania.

Poza wydarzeniami konferencyjnymi zaplanowano także liczne atrakcje towarzyszące – imprezę integracyjną w historycznych Praskich Wodociągach, oraz uroczystą kolację. Uczestnicy konferencji będą mogli również wziąć udział w zwiedzaniu Pragi, XIV-wiecznego zamku Karlštejn oraz browaru Pilsner Urquell.

Więcej informacji – na stronie https://www.fedcsis.org/2017