Drugie spotkanie ws. obchodów 70-lecia polskiej informatyki

Wczoraj, 13 września w siedzibie PTI odbyło się drugie spotkanie z organizacjami partnerskimi w sprawie organizacji obchodów 70-lecia polskiej informatyki. Wiceprezes Marek Hołyński omówił główne inicjatywy planowane w ramach jubileuszu.

Obchody opierać się będą na 3 głównych wydarzeniach. Pierwsze z nich zaplanowano na kwiecień i maj 2018 r – będą to uroczyste obchody Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego, w ramach których przygotowana zostanie konferencja historyczna. Kolejne bardzo ważne wydarzenie zostanie zorganizowane we wrześniu w Poznaniu, przy okazji Kongresu IFIP (International Federation for Information Processing). Zwieńczeniem obchodów będzie uroczystość zaplanowana na grudzień w Warszawie, upamiętniająca bezpośrednio założenie Grupy Aparatów Matematycznych 23.12.1948 r. Oprócz tych trzech głównych imprez, zaplanowano także szereg działań towarzyszących.

Po wstępnym zapoznaniu się z programem obchodów, uczestnicy spotkania przedyskutowali strategię pozyskiwania sponsorów. Ustalono listę firm, które będą najprawdopodobniej zainteresowane udziałem w uroczystościach. Wskazano, o jakie patronaty nad poszczególnymi wydarzeniami i całymi obchodami należy wystąpić. Zdefiniowano wstępnie podział obowiązków przy organizacji obchodów Światowego Dnia Społeczeństwa Informacyjnego oraz seminarium organizowanego we wrześniu w Poznaniu.

Termin kolejnego spotkania zostanie podany wkrótce.