Doktorat honoris causa Uniwersytetu LUT dla prof. Kacprzyka

Prof. Kacprzyk otrzymał kolejne wyróżnienie - tytuł doctora honoris causa przyznany przez Lappeenranta University of Technology (LUT). Wcześniej pisaliśmy o nadaniu prof. Kacprzykowi - członkowi Oddziału Mazowieckiego PTI - tytułu Fellow of the Mexican Society of Artificial Intelligence Intelligence oraz powołaniu go do Europejskiej Akademii Nauk i Sztuk (EASA – European Academy of Sciences and Arts).

Przedstawiciele Lappeenranta University of Technology zaznaczają, że teoria zbiorów rozmytych autorstwa prof. Kacprzyka ma istotne znaczenie dla rozwoju strategicznych obszarów badawczych uczelni. W oparciu o tę teorię przeprowadzane są m.in. badania z zakresu zrównoważonego rozwoju (zarządzania zużyciem wody i gospodarką odpadami), wspomagania procesów podejmowania decyzji oraz analizy wielkich zbiorów danych (big data). W uzasadnieniu decyzji o przyznaniu tytułu doctora honoris causa podkreślano także, że laureat działa w rozmaitych renomowanych organizacjach naukowych, jest redaktorem wielu czasopism i został uhonorowany rozmaitymi międzynarodowymi nagrodami za swój dorobek.

Po raz kolejny gratulujemy prof. Kacprzykowi tak prestiżowego wyróżnienia!