Cyberbezpieczeństwo i sieci 5G

W dniu 12 września odbyło się posiedzenie Sejmowej Komisji Cyfryzacji, Innowacyjności i Nowoczesnych Technologii. Omawiano kwestie związane z cyberbezpieczeństwem oraz rozwojem sieci 5G.

Obradom przewodniczył poseł Paweł Pudłowski. Ministerstwo Cyfryzacji reprezentowali: Minister Anna Streżyńska, Dyrektor Departamentu Cyberbezpieczeństwa Piotr Januszewicz, Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Michał Połzun oraz Dyrektor Instytutu Łączności Jerzy Żurek. Z ramienia PTI w spotkaniu uczestniczył Prezes Włodzimierz Marciński oraz Dyrektor Izby Rzeczoznawców Tomasz Szatkowski.

Dyrektor Piotr Januszewicz przedstawił informację Ministerstwa Cyfryzacji o Programie Horyzont 2020 - największym w historii projekcie finansowania badań naukowych i innowacji w Unii Europejskiej. Zreferował także prace, które są prowadzone w ramach Europejskiego Stowarzyszenia Cyberbezpieczeństwa (ESCO, European Cyber Security Organisation). Dyrektor Departamentu Telekomunikacji Michał Połzun omówił strategię rozwoju sieci 5G. Po wystąpieniach odbyła się dyskusja na temat kwestii referowanych przez przedstawicieli Ministerstwa Cyfryzacji.