Best Practice Awards 2017 dla PB ECDL

Podczas konferencji zorganizowanej z okazji 20-lecia Fundacji ECDL na Malcie w dniach 18-19 maja, Polskie Biuro otrzymało nagrodę Best Practice Awards 2017 za projekt ECDL Digcomp Profile. Projektowi Klasa z ECDL przyznano wyróżnienie.

Seria certyfikatów ECDL Digcomp Profile zapewnia weryfikację kompetencji komputerowych ujętych w unijnej ramie DigComp. Może być to więc narzędzie sprawdzania efektów szkoleń finansowanych z EFS. Więcej o tej serii certyfikatów można przeczytać na http://ecdl.pl/certyfikaty/ecdl-profile-digcomp/.

Klasa z ECDL to z kolei projekt skierowany do szkół, który pozwala usprawnić i uatrakcyjnić naukę informatyki. Wszelkie informacje o programie znaleźć można na stronie http://ecdl.pl/klasy-z-ecdl/.

Serdecznie gratulujemy przedstawicielom PB ECDL wyróżnienia!