20-lecie Katedry Technik Informacyjnych UEP

Dnia 13 stycznia odbyły się obchody jubileuszu 20-lecia Katedry Technologii Informacyjnych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu (KTI UEP), którą kieruje prof. Wojciech Cellary. Prezes PTI prof. Marian Noga wystosował z okazji jubileuszu pismo gratulacyjne, które załączamy poniżej.

U podstaw założenia Katedry Technologii Informacyjnych w 1996 r. leżała idea wykorzystania najnowszych zdobyczy informatyki w innowacyjnych rozwiązaniach dla biznesu. Aktualne obszary badań pracowników Katedry obejmują zastosowanie wirtualnej i wzbogaconej rzeczywistości, rozwój internetu rzeczy oraz dynamicznych form interakcji człowiek-komputer.

Do tej pory zespół naukowców związany z Katedrą zrealizował projekty badawcze o łącznej wartości 21 mln zł, w tym 28 projektów międzynarodowych i 30 krajowych. Lista publikacji pracowników KTI obejmuje 358 pozycji. Szczegółowe podsumowanie 20-letniego dorobku Katedry zostało udostępnione przez prof. Cellarego Sekcji Historycznej i znajduje się w serwisie HistoriaInformatyki.pl.

Oprac. na podstawie materiałów KTI – Paulina Giersz