Zmarł Adam Grzech, członek ODS PTI

Oddział Dolnośląski PTI ze smutkiem zawiadamia o tym, że 21 listopada zmarł członek ODS, prof. dr hab. inż. Adam Grzech. Był Absolwentem Wydziału Elektroniki Politechniki Wrocławskiej (1977). Uzyskał stopień naukowy doktora nauk technicznych w Instytucie Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej w 1979 r., stopień naukowy doktora habilitowanego nauk technicznych w zakresie informatyki - w 1989 r., a tytuł naukowy profesora - w 2003 r. Ostatnio pracował w Instytucie Informatyki Politechniki Wrocławskiej, wcześniej w Instytucie Informatyki Technicznej tejże uczelni. W latach 2003-2005 pełnił funkcję Prorektora ds. rozwoju, od 2005 do 2012 roku był Prodziekanem Wydziału Informatyki i Zarządzania.

Prof. Adam Grzech był autorem ponad 350 publikacji w zakresie analizy, modelowania i projektowania systemów i sieci teleinformatycznych. Otrzymał Nagrody Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Rektora PWr, Złotą Odznakę Politechniki Wrocławskiej oraz Srebrny i Złoty Krzyż Zasługi.

Cześć jego pamięci!